Maatregelen aangekondig door de overheid worden in acht genomen.

Extra maatregelen vanaf 29 september

Vanaf 29 september om 18.00 uur gelden extra maatregelen in verband met corona. Deze maatregelen gelden in elk geval voor 3 weken:

  • U moet de gegevens van uw klanten registreren (registratieplicht). De registratieplicht geldt niet als u daardoor uw beroep niet kunt uitoefenen of als het de veiligheid of welzijn van iemand in de weg staat (bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers en opsporingsambtenaren).
  • Het kabinet geeft het dringende advies om ook mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Dit geldt voor u en uw klanten. Lees meer over mondkapjes en uw bedrijf.